لغو برچسب تروریستی از مجاهدین به حکم دادگاه آمریکا

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای عزیز پاکنژاد از اعضای شورای ملی مقاومت ایران. 9 مهرماه 91= 30 سپتامبر 2012 http://www.radioirava.com/ آقای عزیزالله پاکنژاد، در ش...