II sesja Rady Powiatu

II sesja Rady Powiatu Grajewskiego, odbyła się w dniu 07 grudnia 2010 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Grajewskiego, b) w sprawie wyboru Starosty Grajewskiego, c) w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Grajewskiego, d) w sprawie powołania przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego, e) w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Grajewskiego, f) w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych. Powiat Grajewski 2010-2014 PSL - Augustowski Jarosław - Starosta Grajewski - Rutkowska Alicja - Wicestarosta Grajewski - Czyżewski Leszek - Kossakowski Stanisław - Przewodniczący Rady Powiatu - Wojewoda Jan - Marcinkiewicz Janusz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Dembińska Jadwiga - Przewodnicząca Komisji Budżetowej - Jankowska Krystyna PIS - Remfeld Waldemar - członek Zarządu Powiatu Grajewskiego - Latarowski Dariusz - członek Zarządu Powiatu Grajewskiego - Kulesza Hanna - członek Zarządu Powiatu Grajewskiego - Milewski Krzysztof - Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej - Krukowski Tomasz - Zawadzka Alina PO - Doliwa Stanisław Adam - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewska Wspólnota Samorządowa - Cybula Antoni - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Ciszewska Barbara - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Dieta radnego powiatu - 770, zł Dieta członka zarządu powiatu ...