Zwycięzca śmierci - Conqueror of death

Polska pieśń wielkanocna o dostojnej, uroczystej melodii. Tekst i melodia: ks. Michał Marcin Mioduszewski 1837 Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja! Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, anioł zstępuje, niewiasty pociesza: "Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał." Alleluja! Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale: Ojcu swojemu już uczynił zadość, nam niesie radość. Alleluja! Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, utwierdza w wierze, aby nie wątpili: Obcuje z nimi, daje nauk wiele o swym Kościele. Alleluja! Już nie przestaje z narodem niewiernym, samym się tylko ukazuje wiernym: Nieśmiertelności przedstawia znamiona, wśród uczniów grona. Alleluja! Boleści, rany, wzgardy wyrządzone i śmierć haniebna są już nagrodzone; za poniżenia został wywyższony, nad wszystkie trony. Alleluja! Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele, oto zabity Bóg twój żyje w ciele; śpiewaj z weselem: "Pan króluje z drzewa", jak Dawid śpiewa. Alleluja! Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, wina pierwszego rodzica zgładzona; niebios zamkniętych jest otwarta brama synom Adama. Alleluja! Więc potargawszy nałogi grzechowe, Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, z dala mijając nieszczęść naszych groby, miejsca, osoby. Alleluja! Przez Twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie, daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie i niech tak w chwale ...